Peuteropvang

Er is gekozen voor een peuteraanbod (van 2 tot 4 jaar) om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden in hun spelontwikkeling, in het ontplooien van sociale vaardigheden, cognitieve en taalvaardigheden en in het doen van gezamenlijke activiteiten. Er is ook veel aandacht voor het stimuleren van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Dit doen we bijvoorbeeld door kinderen te leren zelf naar het toilet te laten gaan, handen te wassen, kleren aan en uit trekken en op te ruimen.

Voor peuters vinden we het erg belangrijk dat zij een veelzijdigheid aan activiteiten en materialen krijgen aangeboden, om zich daarin te kunnen uitleven.

Peuteropvang tijden:

Opvang is alleen in de ochtenden mogelijk tijdens de schooluren. Meer vragen over het peuteraanbod? Neem dan even contact op met ons!

Jullie zijn van harte welkom

plan een rondleiding of meld aan

Programma peuters

  •  7.15-8.15 voorschoolse opvang
  • 8.15-8.30 binnenkomst peuters
  • 8.30-11.30 start peuterprogramma voor de peuteropvang en de peuters van het kdv
  • 9.30-10.00 fruitmoment
  • 10.00-10.15 plas verschoonmoment
  • 11.30 peuters van de kdv en van de peuteropvang die verlengde opvang hebben gaan eten
  • 11.30 peuters van de peutersopvang mogen vrij spelen
  • 12.15 peuters worden opgehaald.

Voor de peuters gebruiken wij dagritme kaarten. Dit biedt de kinderen structuur en veiligheid. Ook werken wij in thema’s. bij elk thema horen voorleesboekjes, liedjes en knutselactiviteiten. Om 8.30 beginnen wij de dag met een kring activiteit. Kinderen mogen dan vertellen over van alles en nog wat. Elke ochtend hebben wij een leesactiviteit, beweegactiviteit en gaan kinderen aan de slag met de werkjes (Montessori) en kunnen kinderen spelen in de speelhoekjes. De mentor van het kind volgt het kind in zijn ontwikkeling en kan vanuit daar een ontwikkelingsplan maken voor het kind. Verder vertalen wij de pedagogische doelen aan de hand van de uitgangspunten van Maria Montessori.