Career-2
about-us_section_01_1

Beste Kinderopvang ziet het kind als een “rijk” kind met vele mogelijkheden en talenten: Nieuwsgierig en vol creativiteit, met eigen passies en van nature uit op contact. Wij willen de kinderen een uitdagende omgeving bieden, waarin kinderen gestimuleerd worden om de wereld om zich heen te ontdekken. Wij vinden het daarbij belangrijk dat elk kind uniek is en zich ontwikkeld in zijn of haar eigen tempo…kinderen op een positieve manier te stimuleren en te laten ontdekken hoort daarbij!

Welkom bijBeste Kinderopvang

Beste Kinderopvang is een creatieve en uitdagende kinderopvang en uniek in zijn soort. Wij bieden ouders en hun kinderen tussen de 6 weken en 13 jaar een veilige en vertrouwde opvangsituatie, een plek waar kinderen met plezier naar toe gaan!

Onze kernwoorden zijn:

Professioneel, huiselijk, transparant, creatief en prikkelend.

Bekijk Video

cloud_1
cloud_1

Onze visie

Bij Beste kinderopvang werken we vanuit een gecombineerde visie. Waar we van beide standpunten de sterkste kenmerken hebben gecombineerd tot één werkwijze. Onze visie hebben we gecreëerd vanuit de pedagogische benadering van Emmi Pikler en Maria Montessori. Daarnaast zijn we geïnspireerd van de methodiek van Thomas Gordon en onze eigen visie ruimte bieden en het ontwikkelen van talent van kinderen d.m.v. activiteiten en liefdevol opvoeden.  We zijn van mening dat iedere visie een sterke en wat minder sterken punten biedt. Door enkel de sterke punten te combineren tot onze werkwijze, zij we succesvol uitgegroeid tot de organisatie die we vandaag de dag mogen zijn.

Beste Kinderopvang volgt in haar pedagogisch beleid de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen Walraven. Samen met de uitgangspunten van de Gordon methode, Montessori-visie, de visie van Emmi Pikler en onze eigen visie ‘ontwikkelen van talent’ vormt dit onze handelswijze. Beste Kinderopvang haalt datgene uit de verschillende visies wat aansluit bij haar eigen visie en vertaalt dit in het werken met kinderen. Omdat niet elk kind hetzelfde is, vraagt elk kind ook om een benadering, die bij het kind past. We zijn van mening dat iedere visie een sterke en wat minder sterken punten biedt. Door enkel de sterke punten te combineren tot onze werkwijze, zij we succesvol uitgegroeid tot de organisatie die we vandaag de dag mogen zijn.

Emmi pikler
Volgens Emmi Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Een baby ontwikkelt zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Hierbij staan bewegen, spelen en respectvolle verzorging centraal, maar het allerbelangrijkste is een goede hechting tussen de baby en zijn verzorger(s). Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en leren, moet een baby zich namelijk veilig en vertrouwd voelen. Deze gedachtegoed vinden wij heel mooi en proberen we zoveel mogelijk te vertalen naar ons praktijk voornamelijk in onze baby & dreumesgroepen is deze visie voelbaar.

Maria montessori
Volgens Maria Montessori schuilt er in elk kind de drang tot leren. Een pure en positieve vorm van nieuwsgierigheid die ervoor zorgt dat een kind graag leert door ervaring. Zelf doen maakt ervaren, ervaring maakt dat je leert en dat het lukt. En als je het echt zelf kunt doen groeit je zelfvertrouwen. Je hebt geen ander nodig, je bent zelfstandig en onafhankelijk. Ook wij vinden het belangrijk dat kinderen vanuit hun nieuwsgierig leren ontdekken en hiervoor creëren onze pedagogisch medewerkers dagelijks een ‘voorbereide omgeving’ waarin kinderen op basis van hun eigen interesses  leren  keuzes te maken en door de juiste materialen  geprikkeld en uitgedaagd worden in hun ontdekkingstocht. ‘Leer mij het zelf doen” is de uitgangspunt hierbij.

Gordon methode
Dr. Thomas Gordon, een klinisch psycholoog, ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Daarin zitten begrippen als actief luisteren, ik-boodschappen en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers verwerkt. Onze pedagogisch medewerkers zien het kind als een gelijkwaardige gesprekpartners en bieden ten alle tijden een luisterend oor aan, waarin de bovenstaande begrippen terugkomen in het dagelijkse communicatie. Wij benaderen de kinderen positief en vanuit de ik-boodschap en oordelen niet over gedrag.

Liefdevol Opvoeden about-us_section_03_1

Spel & materiaal about-us_section_03_2

Talent ontwikkeling about-us_section_03_3

Taalontwikkeling about-us_section_03_4

Gezondevoeding about-us_section_03_5

Liefdevol opvoeden

Een kind komt niet als een ‘onbeschreven blad’ ter wereld. Indrukken en ervaringen die worden opgedaan tijdens de zwangerschap, het milieu waarin het kind ter wereld komt, karaktereigenschappen, het feit of het kind een jongen of meisje is, enz. Allemaal factoren die invloed hebben op het kind.

Een kind heeft een geborgen en liefdevolle omgeving nodig. Een omgeving waarin een kind kind mag zijn, waarin zijn eigenheid gerespecteerd wordt en waarin hij serieus genomen wordt. Vanuit deze basis kan een kind de wereld om zich heen ontdekken en zich ontwikkelen.

Gordon methode

Bij Beste Kinderopvang hanteren wij de Gordon methode. De Gordon methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn, verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelatie betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Eigenlijk zijn het de democratische principes die binnen de kinderopvang worden geïntroduceerd. De pedagogische medewerker benadrukt de effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering.

Deze theorie wordt benadrukt door:

 • luisteren zodat kinderen zich begrepen voelen.
 • praten zodat de kinderen dit ook begrijpen.
 • conflicten oplossen zodat niemand verliest.
 • afspraken maken waar iedereen zich eraan houdt.
 • positief omgaan met verschillen in waarden

met als gevolg:

 • meer zelfvertrouwen bij opvoeder en kind.
 • meer begrip en geduld voor elkaar.
 • een betere sfeer.
 • minder conflicten.
 • betere oplossingen voor conflicten.
 • meer verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind.
 • positievere gevoelens.

Montessori-visie als uitgangspunt

Volgens Maria Montessori schuilt er in elk kind de drang tot leren. Een pure en positieve vorm van nieuwsgierigheid die ervoor zorgt dat een kind graag leert door ervaring. Zelf doen maakt ervaren, ervaring maakt dat je leert en dat het lukt. En als je het echt zelf kunt doen groeit je zelfvertrouwen. Je hebt geen ander nodig, je bent zelfstandig en onafhankelijk. Ook wij vinden het belangrijk dat kinderen vanuit hun nieuwsgierig leren ontdekken en hiervoor creëren onze pedagogisch medewerkers dagelijks een ‘voorbereide omgeving’ waarin kinderen op basis van hun eigen interesses  leren  keuzes te maken en door de juiste materialen  geprikkeld en uitgedaagd worden in hun ontdekkingstocht. ‘Leer mij het zelf doen” is de uitgangspunt hierbij.

Spel Materiaal

In onze kinderopvang maken we gebruik van natuurlijke materialen en bieden we realistische voorwerpen aan om het speelplezier te verrijken. Net als bij de methode van Maria Montessori willen we kinderen de mogelijkheid geven om met echte, herkenbare voorwerpen te spelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ‘koken’ met pollepels en pannen, waardoor ze op een speelse manier belangrijke motorische vaardigheden ontwikkelen.

Onze focus ligt op het creëren van een omgeving waarin kinderen zich vrij voelen om te ontdekken, te experimenteren en hun eigen interesses te volgen. Door middel van realistische materialen moedigen we niet alleen motorische ontwikkeling aan, maar ook de verbeeldingskracht en creativiteit van elk kind. Bij Beste Kinderopvang streven we ernaar om een positieve en educatieve ervaring te bieden die de groei en ontwikkeling van elk kind ondersteunt.

Talent ontwikkeling

Alle kinderen hebben talent. Beste Kinderopvang ziet talent als iets wat je leuk vindt en graag doet. Hier besteden we veel aandacht aan. Door kinderen veel activiteiten aan te bieden, kunnen zij zich breed oriënteren op dat wat ze leuk vinden en graag doen. Hierdoor ontdekken ze waar ze talent voor hebben en op welke gebieden minder. Activiteiten zijn altijd een vrije keuze en bedoeld om plezier te hebben. Soms heeft een kind een zetje in de rug nodig om ergens aan deel te nemen. Doordat de pedagogisch medewerker alert is, goed observeert en empathisch reageert, kunnen kinderen extra gemotiveerd worden om ergens aan mee te doen. En wat is niet mooier dan een kind dat eerst niet echt durft maar uiteindelijk met een brede glimlach uit de activiteit komt.

Emmi Pikler

Volgens Emmi Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Een baby ontwikkelt zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Hierbij staan bewegen, spelen en respectvolle verzorging centraal, maar het allerbelangrijkste is een goede hechting tussen de baby en zijn verzorger(s). Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en leren, moet een baby zich namelijk veilig en vertrouwd voelen. Deze gedachtegoed vinden wij heel mooi en proberen we zoveel mogelijk te vertalen naar ons praktijk voornamelijk in onze baby & dreumesgroepen is deze visie voelbaar.

Taal ontwikkeling

 
Bij Beste Kinderopvang koesteren we de taalontwikkeling van elk kind en integreren we op verschillende manieren taalstimulatie in ons dagelijkse programma. We begrijpen dat taal een essentieel aspect is van de algehele ontwikkeling van een kind en streven ernaar om een rijke omgeving te bieden die taalverwerving bevordert.

Een van de methoden die we actief toepassen, is het benoemen van alles wat de kinderen ervaren. Of het nu gaat om voorwerpen, activiteiten of emoties, we moedigen een constant gesprek aan. Door de wereld om hen heen te benoemen, helpen we kinderen nieuwe woorden te leren en hun woordenschat uit te breiden.

Muziek speelt ook een belangrijke rol in onze aanpak van taalontwikkeling. We zingen liedjes met de kinderen, wat niet alleen plezier toevoegt aan de dag, maar ook ritme en klankbewustzijn bevordert. Daarnaast hechten we veel waarde aan voorlezen. Door regelmatig verhalen voor te lezen, stimuleren we niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de verbeeldingskracht en cognitieve vaardigheden van de kinderen.

“Communicatie op jongere leeftijd doormiddel van gebaren.”

Baby-en kindergebaren

Een uniek aspect van onze aanpak is het gebruik van babygebarentaal. Door gebaren te introduceren naast gesproken woorden, creëren we een verrijkte communicatieomgeving, vooral voor de jongste kinderen. Babygebaren vergemakkelijken de communicatie voordat kinderen volledig verbale vaardigheden hebben ontwikkeld.
 
Bij baby- en kindergebaren ondersteunen we de gesproken taal met gebaren uit de Nederlandse gebarentaal. Het is een hulpmiddel voor een betere interactie tussen de pedagogisch medewerker en uw kind. Rond de leeftijd van anderhalf jaar beginnen kinderen met praten. Ze zijn echter cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door kinderen baby- en kindergebaren te leren, kunnen we met kinderen communiceren voordat ze fysiek in staat zijn om te praten.
 

Voor ouders worden er Baby-en kindergebarencursussen georganiseerd. Kijk voor meer informatie over de Baby-en kindergebarenmethode op de site van Babygebaren Nederland.

 

Gezonde kinderopvang

Beste kinderopvang in Blerick en Venlo wil dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Pedagogisch medewerkers van Beste Kinderopvang kregen recent een certificaat omdat zij de basismodule van de scholing Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang hebben afgerond.

Een Gezonde start

Beste Kinderopvang is al enkele jaren een gezonde kinderopvang. Binnen onze organisatie hebben wij twee aandachtshouders, die zijn er om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen de organisatie. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. En hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft.

Beste kinderopvang werkt aan thema’s rondom voeding, beweging, gezond gewicht of veilig gedrag & veilige omgeving. Zo streven wij ernaar om speciale dagen zoals de Buitenspeeldag, het Voorleesontbijt, Modderdag of de Zonnetjesweek extra aandacht te geven.
Ook hebben wij een duidelijk beleid rondom voeding. Beste Kinderopvang vindt het belangrijk om kinderen gezonde voeding aan te bieden en dat zij gezond (leren) eten. Het voedingsplan is gebaseerd op adviezen van het Voedingscentrum en het consultatiebureau. Met gezond eten is variatie en regelmaat erg belangrijk, daarom hebben wij een voedingsschema om op gezette tijden te eten en goed te kunnen variëren.

Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt zeker ook voor een gezonde leefstijl!

Eten & Drinken

Omdat het belangrijk gevonden wordt dat kinderen kennismaken met verschillende smaken en ook de gelegenheid hebben om te kiezen wordt er met een aantal voedingsmiddelen, fruit en broodbeleg maar ook de tussendoortjes, gevarieerd. Ook hebben wij “Fruit van de maand” waar wij de kinderen kennis laten maken met verschillende soorten fruit, naast het standaard fruit.

Tijdens het eten en drinken komen verschillende opvoedkundige aspecten naar voren. Samen zingen, gesprekjes voeren en luisteren naar elkaar zijn hierbij heel belangrijk. De kinderen leren zelf een keuze te maken wat ze op hun boterham willen en ze mogen, wanneer ze hier aan toe zijn, hun eigen boterham smeren. Wij vinden het belangrijk, dat het eten en drinken in een gezellige sfeer plaatsvindt en als een rustig en plezierig moment ervaren wordt. De kinderen leren ook te delen met elkaar, elkaar dingen aan te geven, zoals het fruit of de koekjes. Na de broodmaaltijd wordt er melk gedronken.

De 4 pijlers van onze aanpak

• Beleid: de aanpak en bijbehorende doelen, thema’s en activiteiten opnemen in het beleid zorgt dat de aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl structureel is geborgd.
• Ontwikkelen: gericht op kennis vergroten, vaardigheden aanleren en een positieve houding over gezondheid en een gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en medewerkers.
• Omgeving: de fysieke en sociale omgeving zodanig inrichten dat het de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers bevordert.
• Signaleren: vroegtijdig signaleren van risicofactoren rond gezondheid en leefstijl bij kinderen.
Heeft u verder nog vragen, dan kunt u altijd bij een van ons medewerkster terecht.

cloud_2

Lieve woordenvan ouders

Welbevindenvan uw kind

Een kind moet met plezier naar de opvang gaan. Om dit te toetsen, voeren wij met regelmaat een gerichte observatie uit naar het welbevinden van kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling . Het welbevinden van een kind betekent in onze ogen; de algemeen positieve toestand waarin een kind verkeert. We letten op het gedrag van een kind, zit het lekker in z’n vel, voelt het zich prettig en op z’n gemak? Kenmerk van welbevinden is een open, nieuwsgierige, levenslustige, tevreden, ontspannen en evenwichtige houding vol zelfvertrouwen. Wij kijken naar de mate waarin uw kind plezier heeft in de omgang met anderen en de activiteiten die worden ondernomen. Op deze manier kunnen we tijdig ingrijpen als dat nodig mocht zijn. In de 10-minuten gesprekken worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Mentorschap - informatie

Vanaf 2018 is de IKK wet ingegaan. Dat betekent dat er voor elk kind een mentor wordt aangewezen. Dit is desbetreffende persoon die verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkelingslijn van het kind. De mentor is dan ook tevens het aanspreekpunt voor de ouders en zal de ouders jaarlijks benaderen voor een gesprek. Hierin wordt het ingevulde portret besproken en word er gekeken naar het welbevinden van het kind.