Mentorschap - informatie

Vanaf 2018 is de IKK wet ingegaan. Dat betekent dat er voor elk kind een mentor wordt aangewezen. Dit is desbetreffende persoon die verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkelingslijn van het kind. De mentor is dan ook tevens het aanspreekpunt voor de ouders en zal de ouders jaarlijks benaderen voor een gesprek. Hierin wordt het ingevulde portret besproken en word er gekeken naar het welbevinden van het kind. 

Welbevinden van uw kind

Een kind moet met plezier naar de opvang gaan. Om dit te toetsen, voeren wij met regelmaat een gerichte observatie uit naar het welbevinden van kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling . Het welbevinden van een kind betekent in onze ogen; de algemeen positieve toestand waarin een kind verkeert. We letten op het gedrag van een kind, zit het lekker in z’n vel, voelt het zich prettig en op z’n gemak? Kenmerk van welbevinden is een open, nieuwsgierige, levenslustige, tevreden, ontspannen en evenwichtige houding vol zelfvertrouwen. Wij kijken naar de mate waarin uw kind plezier heeft in de omgang met anderen en de activiteiten die worden ondernomen. Op deze manier kunnen we tijdig ingrijpen als dat nodig mocht zijn. In de 10-minuten gesprekken worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

COPYRIGHT © 2019 BESTE KINDEROPVANG REGIO VENLO