De visie van Beste Kinderopvang

We werken met een onderbouwde visie. Een van de belangrijkste aspecten waar Beste Kinderopvang zich mee profileert, is de pedagogische benadering van de leidsters in omgang met de kinderen. Deze bestaat uit het respectvol en liefdevol bejegenen van de kinderen, waarbij het kind serieus wordt genomen. Het kind en zijn behoeften staan zoveel mogelijk centraal.
We worden geïnspireerd door de visie van Emmi Pikler, Thomas Gordon en Montessori. Samengevoegd betekend dat: een veilige huiselijke speelomgeving waar het kind mag ontdekken in de motoriek, zowel grof als fijn motorisch. We bieden ze natuurlijke materialen aan, en laten ze spelen met realistische voorwerpen. Hoe leuk is het om net als mama te kunnen ‘koken’ met pollepels en pannen.
Bij onze visie staan de competenties en mogelijkheden van de baby en de stabiele band tussen baby en pedagogisch medewerker centraal. We gaat er vanuit dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze de kans krijgen om ontdekkingen te doen en hun eigen fouten te maken. Als we ieder probleem voor de kinderen oplossen staan we hun mentale groei juist in de weg. Daarom geven we kinderen de ruimte. Dat betekent natuurlijk niet dat we ze geen aandacht geven. Integendeel: binnen de visie van Pikler wordt het belang van een warme interactie en een goede omgeving beklemtoond.

COPYRIGHT © 2019 BESTE KINDEROPVANG REGIO VENLO