Gezonde Kinderopvang

Beste kinderopvang in Blerick en Venlo wil dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Pedagogisch medewerkers van Beste Kinderopvang kregen recent een certificaat omdat zij de basismodule van de scholing Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang hebben afgerond.

Een gezonde start

Monique Benders is coach Gezonde Kinderopvang bij Beste Kinderopvang. Monique is de spil in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen de organisatie. Monique schoolde de collega’s in Een Gezonde Start. In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijl. Een twintigtal pedagogisch medewerkers van Beste Kinderopvang ontvingen het certificaat. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. En hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft.

Beste kinderopvang werkt aan thema's rondom voeding, beweging, gezond gewicht of veilig gedrag & veilige omgeving. Zo streven wij ernaar om speciale dagen zoals de Buitenspeeldag, het Voorleesontbijt, Modderdag of de Zonnetjesweek extra aandacht te geven.
Ook hebben wij een duidelijk beleid rondom voeding. Beste Kinderopvang vindt het belangrijk om kinderen gezonde voeding aan te bieden en dat zij gezond (leren) eten. Het voedingsplan is gebaseerd op adviezen van het Voedingscentrum en het consultatiebureau. Met gezond eten is variatie en regelmaat erg belangrijk, daarom hebben wij een voedingsschema om op gezette tijden te eten en goed te kunnen variëren.

Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt zeker ook voor een gezonde leefstijl!

De 4 pijlers van onze aanpak

• Beleid: de aanpak en bijbehorende doelen, thema’s en activiteiten opnemen in het beleid zorgt dat de aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl structureel is geborgd.
• Ontwikkelen: gericht op kennis vergroten, vaardigheden aanleren en een positieve houding over gezondheid en een gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en medewerkers.
• Omgeving: de fysieke en sociale omgeving zodanig inrichten dat het de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers bevordert.
• Signaleren: vroegtijdig signaleren van risicofactoren rond gezondheid en leefstijl bij kinderen.
Heeft u verder nog vragen, dan kunt u altijd bij een van ons medewerkster terecht.

COPYRIGHT © 2019 BESTE KINDEROPVANG REGIO VENLO