Over Beste Kinderopvang

Beste Kinderopvang ziet het kind als een “rijk” kind met vele mogelijkheden en talenten: Nieuwsgierig en vol creativiteit, met eigen passies en van nature uit op contact. Wij willen de kinderen een uitdagende omgeving bieden, waarin kinderen gestimuleerd worden om de wereld om zich heen te ontdekken. Wij vinden het daarbij belangrijk dat elk kind uniek is en zich ontwikkeld in zijn of haar eigen tempo…kinderen op een positieve manier te stimuleren en te laten ontdekken hoort daarbij!

De visie van Beste Kinderopvang

We werken bij Beste Kinderopvang met een onderbouwde visie. Een van de belangrijkste aspecten waar Beste Kinderopvang zich mee profileert, is de pedagogische benadering van de leidsters in omgang met de kinderen. Deze bestaat uit het respectvol en liefdevol bejegenen van de kinderen, waarbij het kind serieus wordt genomen. Het kind en zijn behoeften staan zoveel mogelijk centraal.


We worden geïnspireerd door de visie van Emmi Pikler, Thomas Gordon en Montessori. Samengevoegd betekent dat: een veilige huiselijke speelomgeving waar het kind mag ontdekken in de motoriek, zowel grof als fijn motorisch. We bieden ze natuurlijke materialen aan, en laten ze spelen met realistische voorwerpen. Hoe leuk is het om net als mama te kunnen ‘koken’ met pollepels en pannen.


Bij onze visie staan de competenties en mogelijkheden van de baby en de stabiele band tussen baby en pedagogisch medewerker centraal. We gaat er vanuit dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze de kans krijgen om ontdekkingen te doen en hun eigen fouten te maken. Als we ieder probleem voor de kinderen oplossen staan we hun mentale groei juist in de weg. Daarom geven we kinderen de ruimte. Dat betekent natuurlijk niet dat we ze geen aandacht geven. Integendeel: binnen de visie van Pikler wordt het belang van een warme interactie en een goede omgeving beklemtoond.

COPYRIGHT © 2019 BESTE KINDEROPVANG REGIO VENLO