Update corona maatregelen Beste kinderopvang

Vrijdag ochtend heeft er overleg plaatsgevonden met Beste Kinderopvang, Gemeente Venlo en Crisisteam.

Zowel de gemeente Venlo, het Crisisteam en naderhand de GGD heeft bevestigd dat wij adequaat hebben gehandeld naar de richtlijnen en adviezen van de GGD waar intensief overleg mee is- en blijft, over hoe te handelen in voorkomende (nood)situaties zoals nu het geval is.

We volgen nauwgezet de protocollen en richtlijnen van de RIVM.

  • Leidsters met klachten worden getest.
  • Leidsters die positief zijn getest werken niet.

We willen graag benadrukken dat geen enkele medewerker met klachten de afgelopen dagen op de groep heeft gestaan. We betreuren dat die indruk is gewekt in de pers en in onze eigen communicatie.

Uiteindelijk heeft een gedeelte van jullie de kinderen uit voorzorg thuis gehouden, waardoor er minder leidsters nodig waren en de medewerkers met klachten gelukkig thuis konden blijven. 

Door het hoge aantal leidsters met klachten en een aantal positief geteste leidsters is er op het moment sprake van een overmacht situatie waardoor we tijdelijk genoodzaakt zijn om locatie Venlo (KDV Stalberg) te sluiten.

Wij vragen ouders van alle locaties om daar waar mogelijk tijdelijk de kinderen thuis te houden. Hierdoor kunnen de leidsters zonder klachten worden ingezet voor met name de kinderen van ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

De kinderen, ook die van locatie KDV Stalberg, hebben de mogelijkheid om de kinderen tijdelijk (gedurende de sluiting van locatie KDV Stalberg) bij onze locatie in Blerick (Ald Blerick) op te laten vangen.

Op deze manier kunnen wij ongewijzigd gehoor geven aan het beroep wat door gemeente en GGD op ons is gedaan om de continuïteit in de opvang te waarborgen.

Naar verwachting zal locatie Venlo (KDV Stalberg) vanaf medio week 44 weer open gaan.

Berichtgeving wordt tijdig met ouders gedeeld en zal ook op de website worden vermeld.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking in deze buitengewone omstandigheden.

Team en management Beste Kinderopvang.

COPYRIGHT ┬ę 2019 BESTE KINDEROPVANG REGIO VENLO