Aandacht voor de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Gisteren hebben wij een voorlichtingsavond meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bijgewoond,verzorgd door een medewerkster van de kinderbescherming.


Een waarde volle avond voor mij en onze medewerkers.
Het is onze zorg als professional om de ontwikkeling en welbevinden van onze kinderen te volgen en ouders daar waar nodig is te ondersteunen in hun vragen rond om opvoeding.
Als kinderopvang organisatie hebben wij een meldplicht wanneer wij zorgen hebben over een kind in zijn thuissituatie en er vermoedens zijn van elke vorm van verwaarlozing, mishandeling en/of huiselijk geweld.

Voor meer info, klik hier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPYRIGHT © 2019 BESTE KINDEROPVANG REGIO VENLO