baby-dreumesgroep

Dagopvang Baby04

De sfeer die een kinderdagverblijf uitstraalt bepaalt voor een belangrijk deel of kinderen zich thuis voelen. Bij de inrichting van de ruimten is aan tal van punten gedacht.

De ruimtes in de hele dagopvang zijn zo ingericht dat er verschillende hoekjes zijn gecreëerd die voor de noodzakelijke variatie in spel aanbod kunnen zorgen. Bijvoorbeeld een keukenhoek, een hoek met kussens een hoek voor de racebaan. Bij de inrichting wordt ook aandacht besteed aan flexibiliteit. De hoeken moeten gewisseld of anders ingericht kunnen worden zodat er ingespeeld kan worden op de interesses van de kinderen en de wisselende samenstelling van leeftijd in de groep. Ruimte maken voor actief en rustig spel is eveneens een punt van aandacht bij de inrichting. Tenslotte wordt erop gelet dat kinderen ongestoord en veilig hun spel kunnen spelen zodat kinderen zich veilig voelen en zich durven en kunnen ontwikkelen.

Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van de speelhal voor meer grof motorisch spel.

De twee verticale baby-dreumesgroepen hebben elk 2 slaapkamertjes met in totaal 10 slaapplaatsen.