Oudercommissie

Beste kinderopvang klaslokaal

Bij Beste kinderopvang Blerick gaan we de oudercommissie direct na opening zo snel mogelijk formeren. De oudercommisie bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 7 personen. De informatie vanuit de oudercommissie wordt in een bijlage bij de nieuwsbrief verspreid of de notulen hangt aan het prikbord in de hal.
De oudercommissie heeft een coördinerende functie en is tevens een gesprekspartner voor Beste kinderopvang Blerick om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat Beste kinderopvang Blerick in kan springen op vragen en behoeftes van ouders. Hieronder staat eerst kort omschreven wat de oudercommissie zich ten doel stelt. Daaronder vindt u een beschrijving van de taken van een oudercommissie en welke rol de vestigingsmanager hierbij speelt en wat de rechten zijn van de OC.

Doel en taken oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel

 • de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 • mee te denken over het kwaliteitsbeleid van het uitvoerend werk op het kindercentrum;
 • de communicatie te bevorderen tussen ouders, oudercommissies en Stalberg. In praktijk betekent dit dat de oudercommissie zes keer in het jaar vergadert of zo veel als nodig. De meeste onderwerpen worden tussendoor per mail of telefonisch afgehandeld.

Taken oudercommissie

 • de oudercommissie vergadert zelfstandig, hoe vaak dat is, wordt per vestiging door de OC leden zelf bepaald. Als de aanwezigheid van de locatiemanager bij een vergadering gewenst is zal de OC dit bij de locatiemanager aangeven;
 • een lid van de oudercommissie zorgt voor goede informatieverstrekking (notulen) over de activiteiten van de oudercommissie en verspreid deze, na accorderen door de locatiemanager, op de locatie (in elke groep komen de notulen te hangen ter inzage voor andere ouders);
 • de oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders van het kinderdagverblijf;
 • de oudercommissie denkt mee over beleid, kwaliteit en activiteiten.

Taken leidinggevende

 • Informeren van de oudercommissie over wisselingen in de kind medewerkers ratio (verhouding aantal kinderen:medewerkers);
 • Informeren van de oudercommissie over wisselingen van medewerkers;
 • Informeren van de oudercommissie over veranderingen in het pedagogisch beleidsplan en het wijzigen van het werkplan;
 • Informeren over prijswijzigingen en openingstijden van de vestiging;
 • Informeren over zaken zoals voeding, opleidingseisen, trainingen, activiteiten en adviesvragen;
 • Informeren en bespreken van de risico-inventarisatie en de gezondheidsinventarisatie.

Adviesrecht

De oudercommissie heeft adviesrecht over bepaalde zaken, onder meer:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid m.b.t. het aantal kinderen per medewerker, de groepsgrootte en de opleidingseisen;
 • Het pedagogisch beleidsplan;
 • Voedingsaangelegenheden;
 • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 • Openingstijden;
 • Vaststellen of wijzigen van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
 • Wijzigen van de prijs.

Verdere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie (OC) staan omschreven in het werkplan OC en in het oudercommissie reglement. Deze liggen ter inzage op kantoor, vraag er gerust naar!

Iets voor u? Stuur een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie of meldt u aan. U kunt zich voor de oudercommissie ook opgeven bij de voorzitter van de oudercommissie.