Verticale groep 0-4 & Peutergroep 2-4 jaar

Blerick 02

De sfeer die een kinderdagverblijf uitstraalt, bepaalt voor een belangrijk deel of kinderen zich thuis voelen. Bij de inrichting van de ruimten is aan tal van punten gedacht. De ruimtes in de hele dagopvang zijn zo ingericht dat er verschillende hoekjes zijn gecreëerd die voor de noodzakelijke variatie in spel aanbod kunnen zorgen. Bijvoorbeeld een keukenhoek, een hoek met kussens een hoek voor de racebaan. Bij de inrichting wordt ook aandacht besteed aan flexibiliteit. De hoeken moeten gewisseld of anders ingericht kunnen worden zodat er ingespeeld kan worden op de interesses van de kinderen en de wisselende samenstelling van leeftijd in de groep.

Ruimte maken voor actief en rustig spel is eveneens een punt van aandacht bij de inrichting. Tenslotte wordt erop gelet dat kinderen ongestoord en veilig hun spel kunnen spelen zodat kinderen zich veilig voelen en zich durven en kunnen ontwikkelen. Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van de speelhal voor meer grof motorisch spel.

De twee verticale groepen hebben elk 2 slaapkamertjes met in totaal 10 slaapplaatsen.

Tussen de twee groepen grenst een speelhal. Waar ook nog grof motorische activiteiten gedaan kunnen worden. Ook wordt de gang gebruikt om op gezette tijden de deuren van de 2 verticale groepen open te zetten en de dreumesen elkaar kunnen ontmoeten. Meestal gaat er een leidster van de groep mee. Naast vrij spel en lekker rennen worden er ook verschillende materialen aangeboden waar de kinderen mee kunnen spelen zoals ballen, doeken, grote dozen, linten, grote blokken etc.