Talentontwikkeling bij Beste Kinderopvang

Beste kinderopvang schilderen

Beste Kinderopvang is momenteel actief op 2 locaties, te weten:

  • Kinderdagverblijf Stalberg in Venlo
  • Kinderopvang Ald Biërick in Blerick

Middels spel begeleiden de leidsters het kind in alle fases van ontwikkeling. Door goed te observeren hoe een kind speelt en omgaat met de andere kinderen, de leidsters en de situatie in de groep zijn leidsters in staat in te spelen op wat de kinderen als groep maar ook individueel nodig hebben.

 

Wij stimuleren de kinderen

Wij stimuleren kinderen in hun spel en geven hen de ruimte om de wereld om zich heen te ontdekken. Daarnaast is er heel veel aandacht voor het (laten) ontwikkelen van eigen talent. Hierin onderscheiden wij ons van andere kinderdagverblijven. Ieder kind heeft talenten.

Spelenderwijs wordt gebruik gemaakt van stimulerende programma’s en komen spel, taal, sociale vaardigheden, cognitieve en motorische ontwikkeling uitgebreid aanbod. De kinderen krijgen activiteiten en materialen aangeboden die passen bij hun leeftijd en belevingswereld. Belangrijk hierbij is dat de nadruk ligt op het plezier hebben en niet op het eindresultaat.

Voorbeelden uit de praktijk zijn

  • Dans- sport- en bewegingsspelletjes waarbij kinderen hun eigen lichaam ontdekken.
  • Spel waarin kinderen worden geprikkeld in hun probleem oplossend vermogen zoals het werken met magneten, het spelen met zand, water , trechters e.d.
  • Muziek maken zoals eenvoudige ritmische oefeningen met zelfgemaakte muziekinstrumentjes.
  • Schilderen en knutselen met bijzondere technieken waarbij de kinderen zelf hun fantasie en creativiteit gebruiken zonder dat de leidster ingrijpt in het proces. Er wordt geen gebruik gemaakt van voorgeknipte en getekende figuren en voorbeelden.
  • Voorlezen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in het verhaal vanuit hun eigen belevingswereld.
  • Door middel van eenvoudige drama-activiteiten leren kinderen expressievormen kennen en kunnen ze zich op verschillende manieren leren uiten.

Kleinschalig, dus betrokken

Door de kleinschaligheid is er veel aandacht voor elk kind afzonderlijk en leren de leidsters kinderen door en door kennen. Daardoor zijn wij in staat de talenten van uw kind goed tot hun recht te laten komen. Uiteraard krijgt het kind de gelegenheid om in eigen tempo en op zijn eigen manier alles te ontdekken. Tevens betrekken de medewerkers de kinderen bij de dagelijkse gang van zaken.

Ze mogen ze bijvoorbeeld meehelpen met eenvoudige huishoudelijke klusjes, zoals afwassen en de was opvouwen. In de groep bestaat de mogelijkheid om samen met de kinderen te koken. Wij vinden gezonde voeding en beweging heel belangrijk. Regelmatig zullen er uitstapjes worden gemaakt met de oudere kinderen naar het park, bos, of bibliotheek.

De allerkleinsten bij Kinderdagverblijf Stalberg

Het verzorgen van baby’s vraagt om een andere benadering en werkwijze. Vanaf de geboorte zijn baby’s in staat om contact te maken met andere mensen en hun omgeving te onderzoeken. De ervaring die baby’s in de eerste periode van hun leven opdoen is van grote invloed op hun latere ontwikkeling.

Positieve ervaringen stimuleren de baby tot zelfontplooiing en plezier in leren. Zowel in de groepsruimte als in de tuin wordt voldoende aandacht besteed aan de inrichting voor de allerkleinsten.

In de groep is bewust gekozen voor een grondbox waar de baby’s alle ruimte hebben om ongestoord en optimaal te bewegen en te ontwikkelen. Wanneer ze in de grondbox liggen kan een leidster erbij gaan zitten en kunnen de oudere kinderen contact maken met de baby’s.
Tevens wordt er ook gebruikt gemaakt van fotomateriaal voor de allerkleinsten. In de box ligt een boxkleed waar foto's van de ouders in verwerkt zijn. Baby's kunnen zo de foto's van heel dichtbij bekijken, eraan voelen, overheen kruipen, verstoppertje mee spelen.

De baby’s kunnen de leidsters volgen wanneer ze andere activiteiten doen buiten de box, wat weer een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. Daarnaast wordt er goed gekeken naar spelmateriaal dat aansluit op de ontwikkeling. Dit alles is onderdeel van de zogenaamde Piklermethode, de denk- en werkwijze van de Poolse pedagoge Emmie Pikler.

Het welbevinden van kinderen

De leidsters vinden het belangrijk dat het goed gaat met het kind op de groep en thuis. Door het kind goed te laten wennen, de ontwikkeling goed te volgen en structureel met ouders in gesprek te gaan, proberen wij een goed beeld te krijgen van hoe het met het kind gaat.