Wij stimuleren de kinderen

Dagopvang peuters

Wij stimuleren kinderen in hun spel en geven hen de ruimte om de wereld om zich heen te ontdekken. Daarnaast is er heel veel aandacht voor het (laten) ontwikkelen van eigen talent. Hierin onderscheiden wij ons van andere kinderdagverblijven. Ieder kind heeft talenten.
Spelenderwijs wordt gebruik gemaakt van stimulerende programma’s en komen spel, taal, sociale vaardigheden, cognitieve en motorische ontwikkeling uitgebreid aanbod. De kinderen krijgen activiteiten en materialen aangeboden die passen bij hun leeftijd en belevingswereld. Belangrijk hierbij is dat de nadruk ligt op het plezier hebben en niet op het eindresultaat.

Naast de activiteiten voor de ontwikkeling van de motoriek en het voorlezen en vertellen voor de taalontwikkeling , is bij ons de creatieve ontwikkeling erg belangrijk. Beste Kinderopvang wil meer zijn dan alleen opvang. Elk kind is namelijk van nature creatief en heeft nog weinig last van vooroordelen of blokkades. Creatief bezig zijn zorgt voor welbevinden en groei, horizonverbreding en ontwikkeling.

Voorbeelden uit de praktijk zijn

  • Dans- sport- en bewegingsspelletjes waarbij kinderen hun eigen lichaam ontdekken.
  • Spel waarin kinderen worden geprikkeld in hun probleem oplossend vermogen zoals het werken met magneten, het spelen met zand, water , trechters e.d.
  • Muziek maken zoals eenvoudige ritmische oefeningen met zelfgemaakte muziekinstrumentjes.
  • Schilderen en knutselen met bijzondere technieken waarbij de kinderen zelf hun fantasie en creativiteit gebruiken zonder dat de leidster ingrijpt in het proces. Er wordt geen gebruik gemaakt van voorgeknipte en getekende figuren en voorbeelden.
  • Voorlezen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in het verhaal vanuit hun eigen belevingswereld.
  • Door middel van eenvoudige drama-activiteiten leren kinderen expressievormen kennen en kunnen ze zich op verschillende manieren leren uiten.

Kleinschalig, dus betrokken

Door de kleinschaligheid is er veel aandacht voor elk kind afzonderlijk en leren de leidsters kinderen door en door kennen. Daardoor zijn wij in staat de talenten van uw kind goed tot hun recht te laten komen. Uiteraard krijgt het kind de gelegenheid om in eigen tempo en op zijn eigen manier alles te ontdekken. Tevens betrekken de medewerkers de kinderen bij de dagelijkse gang van zaken.

Ze mogen ze bijvoorbeeld meehelpen met eenvoudige huishoudelijke klusjes, zoals afwassen en de was opvouwen. In de groep bestaat de mogelijkheid om samen met de kinderen te koken. Wij vinden gezonde voeding en beweging heel belangrijk. Regelmatig zullen er uitstapus worden gemaakt met de oudere kinderen naar het park, bos, of bibliotheek.

De allerkleinsten bij Beste Kinderopvang

Het verzorgen van baby’s vraagt om een andere benadering en werkwijze. Vanaf de geboorte zijn baby’s in staat om contact te maken met andere mensen en hun omgeving te onderzoeken. De ervaring die baby’s in de eerste periode van hun leven opdoen is van grote invloed op hun latere ontwikkeling.
Positieve ervaringen stimuleren de baby tot zelfontplooiing en plezier in leren. Zowel in de groepsruimte als in de tuin wordt voldoende aandacht besteed aan de inrichting voor de allerkleinsten. In de groep is bewust gekozen voor een grondbox waar de baby’s alle ruimte hebben om ongestoord en optimaal te bewegen en te ontwikkelen. Wanneer ze in de grondbox liggen kan een leidster erbij gaan zitten en kunnen de oudere kinderen contact maken met de baby’s.

De baby’s kunnen de leidsters volgen wanneer ze andere activiteiten doen buiten de box, wat weer een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. Daarnaast wordt er goed gekeken naar spelmateriaal dat aansluit op de ontwikkeling. Dit alles is onderdeel van de zogenaamde Piklermethode, de denk- en werkwijze van de Poolse pedagoge Emmi Pikler.

Het welbevinden van kinderen

De leidsters vinden het belangrijk dat het goed gaat met het kind op de groep en thuis. Door het kind goed te laten wennen, de ontwikkeling goed te volgen en structureel met ouders in gesprek te gaan, proberen wij een goed beeld te krijgen van hoe het met het kind gaat.

Een van de belangrijkste aspecten waar Beste Kinderopvang zich mee profileert is de pedagogische benadering van de leidsters in omgang met de kinderen. Deze bestaat uit het respectvol en liefdevol bejegenen van de kinderen waarbij het kind serieus wordt genomen. Het kind en zijn behoeften staat telkens zoveel mogelijk centraal. De fysieke houding, de attitude en uitstraling, de stem, de taal en de handen van de pedagogisch medewerkster zijn allemaal belangrijke aspecten in het contact met de kinderen.