Het kind-volgsysteem

Dagopvang peuters01

Een kind moet met plezier naar de opvang gaan. Om dit te toetsen, voeren wij met regelmaat een gerichte observatie uit naar het welbevinden van kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling . Het welbevinden van een kind betekent in onze ogen; de algemeen positieve toestand waarin een kind verkeert. We letten op het gedrag van een kind, zit het lekker in z’n vel, voelt het zich prettig en op z’n gemak? Kenmerk van welbevinden is een open, nieuwsgierige, levenslustige, tevreden, ontspannen en evenwichtige houding vol zelfvertrouwen. Wij kijken naar de mate waarin uw kind plezier heeft in de omgang met anderen en de activiteiten die worden ondernomen. Op deze manier kunnen we tijdig ingrijpen als dat nodig mocht zijn. In de 10-minuten gesprekken worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Informatie voor ouders over het mentorschap

Sinds 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK) voor de kinderopvang in werking getreden. Voor Beste Kinderopvang betekent dit onder andere dat er voor elk kind, zowel op de dagopvang als de BSO, een mentor wordt aangewezen. Deze mentor is een pedagogisch medewerker uit de groep van het kind. De taak van de mentor is het volgen van de ontwikkelingslijn van het mentorkind. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders van het betreffende kind en zal zij ook de ouders benaderen voor het jaarlijkse gesprek of als er vragen zijn in verband met de ontwikkeling van het kind.

De mentor zal het kind dagelijks observeren, gepland en ongepland. De bevindingen worden met collega’s besproken in het teamoverleg. Op het kinderdagverblijf wordt, ter voorbereiding op het kind-gesprek rond de verjaardag van het kind, het portret ingevuld. Hiervoor vindt een geplande observatie door de mentor van het kind plaats. Ook wordt, na geplande maar ook ongeplande observaties, minimaal twee tot vier keer per jaar de ontwikkelingstabel van het Pikler-instituut ingevuld. Ouders krijgen een kopie van de ingevulde ontwikkelingstabel mee naar huis. Door al deze observaties krijgt de mentor een goed beeld van de ontwikkeling van het kind op de diverse ontwikkelingsgebieden en kan, indien er zorgen of vragen zijn, hier tijdig op inspringen. Bovendien kan de mentor, door de nabijheid die nodig is voor het goed observeren ook een hechte band opbouwen met het mentorkind. Als u hier nog vragen over heeft kunt u deze altijd stellen aan de mentor van uw kind. Uw kind is bij ons in professionele handen.