Wij stimuleren de kinderen

BSO 02

Wij stimuleren kinderen in hun spel en geven hen de ruimte om de wereld om zich heen te ontdekken. Daarnaast is er heel veel aandacht voor het (laten) ontwikkelen van eigen talent. Alle kinderen hebben talent. Beste Kinderopvang ziet talent als iets wat je leuk vindt en graag doet. Hier besteden we veel aandacht aan. Door kinderen veel activiteiten aan te bieden kunnen zij zich breed oriënteren op dat wat ze leuk vinden en graag doen. Hierdoor ontdekken ze waar ze véél talent voor hebben en waar minder. Activiteiten zijn altijd een vrije keuze en bedoelt om plezier te hebben. Soms heeft een kind een zetje in de rug nodig om ergens aan deel te nemen. Doordat de pedagogisch medewerker alert is, goed observeert en empatisch reageert, kunnen kinderen extra gemotiveerd worden om ergens aan mee te doen. En wat is niet mooier dan een kind dat eerst niet echt durft maar uiteindelijk met een brede glimlach uit de activiteit komt.

Elk kind is namelijk van nature creatief en heeft nog weinig last van vooroordelen of blokkades. Creatief bezig zijn zorgt voor welbevinden en groei, horizonverbreding en ontwikkeling. 

Een van de belangrijkste aspecten waar Beste Kinderopvang zich mee profileert is de pedagogische benadering van de leidsters in omgang met de kinderen. Deze bestaat uit het respectvol en liefdevol bejegenen van de kinderen waarbij het kind serieus wordt genomen. Het kind en zijn behoeften staat telkens zoveel mogelijk centraal. De fysieke houding, de attitude en uitstraling, de stem, de taal en de handen van de pedagogisch medewerkster zijn allemaal belangrijke aspecten in het contact met de kinderen.