Ruilen en wijzigen

BSO 06

Een ingeplande dag kan geruild worden met een andere dag.

Wijze van ruilen

 • Ruilaanvragen uitsluitend via de mail van de eigen groep. Telefonische aanvragen worden niet behandeld. Antwoord voor uw ruilaanvraag wordt ook uitsluitend via de mail gecommuniceerd.
 • Ruilaanvragen binnen 24 uur mogen telefonisch met reminder per mail.
 • Ruilen mag binnen een termijn van 3 weken. Wanneer wij niet binnen 3 weken een alternatief kunnen aanbieden kunnen wij het termijn met 3 weken verlengen.
 • Wanneer er van het geboden alternatief geen gebruik wordt gemaakt vervalt deze ruiling.

Wanneer kan er niet geruild worden

 • Wanneer de groep vol is. Dit is afhankelijk van het aantal leidsters per kind per leeftijd.
 • Tijdens de zomer schoolvakantie en de kerstvakantie worden er geen ruildagen aangenomen.
 • Ziekte dagen, feestdagen en sluitingsdagen mogen niet geruild worden.
 • Achteraf ruilen.

Aanvullende afspraak

 • Afgemelde dagen kunnen niet zonder meer terug gedraaid worden.
 • Maximaal aantal ruildagen per jaar: 6.
 • Door volle groepen is het niet altijd mogelijk om u een ruildag aan te bieden. wij moeten rekening houden met de wettelijke regels leidster kind ratio.

Wijzigingen

Wijzigen van een contract kan alleen schriftelijk. U kunt het wijzigingsformulier hier downloaden. Aanvragen via de mail of op het kinderdagverblijf of BSO kan uiteraard ook. Voor wijzigingen geldt dezelfde procedure als voor aanmelding.

Extra dagdeel

Wanneer u een keer extra opvang nodig heeft buiten de dagdelen dat u al gebruik maakt van de kinderopvang, is het mogelijk een extra dagdeel in te kopen.
Het extra dag deel kunt u aanvragen op de groep. De leidsters kijken in de planning of het mogelijk is om gebruik te maken van een extra dagdeel. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal leidsters op de groep. Het extra dagdeel wordt bij de eerst volgende nota in rekening gebracht .

Afmelden

Als u de opvang wilt beëindigen, dient dit altijd schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn is 1 maand, ingaand op de datum van ontvangst van uw opzegging.
Uw contract eindigt op de laatste dag van de maand of op de 15de van de maand.

Opzeggen door Beste Kinderopvang

Beste Kinderopvang behoudt zich in het recht voor om uw contract te beëindigen. Hierbij hanteren wij een opzegtermijn van drie maanden. In bepaalde gevallen kan opvang per direct beëindigd worden. Met name in het geval van achterstallige betalingen of bij enige vorm van intimidatie, discriminatie of agressie tegen medewerkers zullen wij per direct opvang beëindigen. Wij zullen dit altijd schriftelijk bevestigen.