Financiëring

BSO 04

Betalen geschiedt altijd volgens automatische incasso. Wij factureren vooraf en de facturatie vind plaats op de 24ste van de maand.

Financiering overheid

De op 1 januari 2005 van kracht geworden Wet Kinderopvang, geeft ouders de kans werk en zorg te combineren.
Uitgangspunten van de wet zijn dat ouders keuzevrijheid hebben aangaande kinderopvang en dat er meer marktwerking zal optreden.
Door de Wet kinderopvang is de financiering ingrijpend veranderd. Een kinderopvangplaats wordt na invoering van de wet als volgt betaald: 1/6 werkgever ouder 1, 1/6 werkgever ouder 2, 1/3 ouder(s) en 1/3 tegemoetkoming rijksoverheid via belastingmaatregelen.
Als één ouder behoort tot de door de Wet kinderopvang aangemerkte doelgroepen, is de financiering als volgt: 1/6 werkgever ouder 1, 1/6 gemeente in plaats van de werkgever ouder 2, 1/3 ouder(s)en 1/3 rijksoverheid via belastingmaatregelen. Als beide ouders tot de doelgroep behoren betaalt de gemeente tweemaal 1/6 deel. De vergoeding is gemaximaliseerd op een vastgestelde uurprijs van € 6,89
Ouders die denken tot de doelgroep van de wet te behoren kunnen bij de Belastingdienst en de werkgever een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. De overheidsbijdrage geldt voor ouders die werk of een re-integratietrauct (of inburgering/studie) naar werk combineren met de zorg voor de kinderen. De ouders vragen de overheidsbijdrage zelf aan bij de Belastingdienst.

Special: Uitzondering één bankrekening voor het ontvangen van belastingteruggaven en toeslagen