contact met ouders

BSO 05

De oudercontacten zijn bij Beste Kinderopvang heel belangrijk. Samen met ouders bespreek wij de ontwikkeling van de kinderen. Wij zien de opvoeding van het kind deels als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Leidsters nemen iedere dag, zowel bij het brengen als halen van de kinderen de tijd om met de ouders te praten over hun kind.

Tevens kan er overleg plaats vinden met de leerkracht van de kinderen wanneer er iets op school is voorgevallen.

Betrokkenheid van ouders vinden wij erg belangrijk.
Op onze website en via een nieuwsbrief worden ouders uitgebreid geïnformeerd d.m.v. foto’s, filmpjes en een kort verslag van verschillende activiteiten.