Aanmelden en plaatsing

BSO 01

Als een ouder informatie aanvraagt, wordt er geadviseerd om tevens een kijkje te komen nemen zodat ze de sfeer kan proeven. Tijdens dat bezoek laat wij ouders de opvangruimtes e.d. zien en vertellen wij iets over onze manier van werken. Nadat het aanmeldingsformulier is ontvangen, nemen we contact op over de mogelijkheden.
Aanmelden kan via deze externe link (we werken samen met Nanny4all)

Wachtlijst

Mocht er een wachtlijst zijn, dan is de volgorde van plaatsing als volgt:

  • Uitbreiding van uren van kinderen die de opvang reeds bezoeken.
  • Een broertje of zusje van een kind dat de opvang bezoekt.
  • Nieuwe aanmeldingen die een woensdag of vrijdag in combinatie met de dinsdag en/of donderdag afnemen
  • Nieuwe aanmeldingen in volgorde van binnenkomst